Archives

Những trận bóng đá của giải AFC Asian Cup 2019

Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 01-02-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Qatar Qatar
21:00:00 29-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
UAE UAE
Iran Iran
21:00:00 28-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
UAE UAE
23:00:00 25-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Australia Australia
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 25-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Trung Quốc Trung Quốc
23:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iran Iran
Việt Nam Việt Nam
20:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Qatar Qatar
23:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain
UAE UAE
00:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Australia Australia
21:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Iran Iran
00:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Oman Oman
Thái Lan Thái Lan
21:00:00 20-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
Jordan Jordan
18:00:00 20-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Lebanon Lebanon
23:00:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Triều Tiên Triều Tiên
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Oman Oman
20:30:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Turkmenistan Turkmenistan
Nhật Bản Nhật Bản
20:30:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Việt Nam Việt Nam
23:00:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Yemen Yemen
Iran Iran
23:00:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
20:30:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Philippines Philippines
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:30:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
Palestine Palestine
20:30:00 15-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Jordan Jordan
Australia Australia
20:30:00 15-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Syria Syria
Ấn Độ Ấn Độ
23:00:00 14-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain
UAE UAE
23:00:00 14-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Thái Lan Thái Lan
Turkmenistan Turkmenistan
23:00:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Oman Oman
20:30:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Triều Tiên Triều Tiên
18:00:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Lebanon Lebanon
23:00:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Yemen Yemen
20:30:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
Việt Nam Việt Nam
18:00:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iran Iran
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
23:00:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Philippines Philippines
20:30:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc
Palestine Palestine
18:00:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Australia Australia
Ấn Độ Ấn Độ
23:00:00 10-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
UAE UAE
Jordan Jordan
20:30:00 10-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Syria Syria
Bahrain Bahrain
18:00:00 10-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Thái Lan Thái Lan
Qatar Qatar
23:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Lebanon Lebanon
Uzbekistan Uzbekistan
20:30:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Oman Oman
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Turkmenistan Turkmenistan
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 08-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Triều Tiên Triều Tiên
Iraq Iraq
20:30:00 08-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Iran Iran
23:00:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Yemen Yemen
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:30:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Philippines Philippines
Trung Quốc Trung Quốc
18:00:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Syria Syria
23:00:00 06-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Palestine Palestine
Thái Lan Thái Lan
20:30:00 06-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ấn Độ Ấn Độ
Australia Australia
18:00:00 06-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Jordan Jordan
UAE UAE
23:00:00 05-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Bahrain Bahrain