Archives

Những trận bóng đá của giải Asiad

U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
18:30:00 01-09-2018 Asiad Kết thúc
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
15:00:00 01-09-2018 Asiad Kết thúc
U23 UAE U23 UAE
Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản
18:30:00 31-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Trung Quốc Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc Nữ Hàn Quốc
15:00:00 31-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Đài Loan Nữ Đài Loan
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
19:30:00 29-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 UAE U23 UAE
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
16:00:00 29-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
Nữ Đài Loan Nữ Đài Loan
19:30:00 28-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Trung Quốc Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc Nữ Hàn Quốc
16:00:00 28-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản
U23 UAE U23 UAE
19:30:00 27-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên
U23 Syria U23 Syria
19:30:00 27-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
U23 Ảrập Xêút U23 Ảrập Xêút
16:00:00 27-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan
16:00:00 27-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
Nữ Trung Quốc Nữ Trung Quốc
19:30:00 25-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Thái Lan Nữ Thái Lan
Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản
16:00:00 25-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Tiều Tiên Nữ Tiều Tiên
U23 Bangladesh U23 Bangladesh
19:30:00 24-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên
U23 Malaysia U23 Malaysia
19:30:00 24-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
Nữ Đài Loan Nữ Đài Loan
19:30:00 24-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam
U23 Indonesia U23 Indonesia
16:00:00 24-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 UAE U23 UAE
U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc
16:00:00 24-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Ảrập Xêút U23 Ảrập Xêút
Nữ Hàn Quốc Nữ Hàn Quốc
16:00:00 24-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Hong Kong Nữ Hong Kong
U23 Iran U23 Iran
19:30:00 23-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
19:30:00 23-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Bahrain U23 Bahrain
U23 Palestine U23 Palestine
16:00:00 23-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Syria U23 Syria
U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan
16:00:00 23-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hong Kong U23 Hong Kong
Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản
15:00:00 21-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam
U23 Đài Loan U23 Đài Loan
19:00:00 20-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Lào U23 Lào
U23 Malaysia U23 Malaysia
19:00:00 20-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Bahrain U23 Bahrain
U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
19:00:00 20-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan
U23 Indonesia U23 Indonesia
19:00:00 20-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hong Kong U23 Hong Kong
U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên
16:00:00 20-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Ảrập Xêút U23 Ảrập Xêút
U23 Iran U23 Iran
16:00:00 20-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Myanmar U23 Myanmar
U23 UAE U23 UAE
19:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc
U23 Đông Timo U23 Đông Timo
19:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Syria U23 Syria
U23 Thái Lan U23 Thái Lan
19:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan
U23 Bangladesh U23 Bangladesh
19:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Qatar U23 Qatar
Nữ Đài Loan Nữ Đài Loan
18:30:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Indonesia Nữ Indonesia
Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam
18:30:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Thái Lan Nữ Thái Lan
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
16:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
U23 Pakistan U23 Pakistan
16:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Nepal U23 Nepal
Nữ Maldives Nữ Maldives
15:00:00 19-08-2018 Asiad Kết thúc
Nữ Hàn Quốc Nữ Hàn Quốc
U23 Myanmar U23 Myanmar
19:00:00 17-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Ảrập Xêút U23 Ảrập Xêút
U23 Malaysia U23 Malaysia
19:00:00 17-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
U23 Lào U23 Lào
19:00:00 17-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Indonesia U23 Indonesia
U23 Iran U23 Iran
16:00:00 17-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên
U23 Bahrain U23 Bahrain
16:00:00 17-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan
U23 Hong Kong U23 Hong Kong
16:00:00 17-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Palestine U23 Palestine
U23 Nepal U23 Nepal
19:00:00 16-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
U23 Syria U23 Syria
19:00:00 16-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc
U23 Qatar U23 Qatar
19:00:00 16-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan
U23 Pakistan U23 Pakistan
16:00:00 16-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
U23 Đông Timo U23 Đông Timo
16:00:00 16-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 UAE U23 UAE
U23 Bangladesh U23 Bangladesh
16:00:00 16-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Thái Lan U23 Thái Lan
U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên
19:00:00 15-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Myanmar U23 Myanmar
U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc
19:00:00 15-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Bahrain U23 Bahrain
U23 Indonesia U23 Indonesia
19:00:00 15-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Palestine U23 Palestine
U23 Ảrập Xêút U23 Ảrập Xêút
16:00:00 15-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Iran U23 Iran
U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan
16:00:00 15-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Malaysia U23 Malaysia
U23 Hong Kong U23 Hong Kong
16:00:00 15-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Đài Loan U23 Đài Loan
U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản
19:00:00 14-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Nepal U23 Nepal
U23 UAE U23 UAE
19:00:00 14-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Syria U23 Syria
U23 Thái Lan U23 Thái Lan
19:00:00 14-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Qatar U23 Qatar
U23 Việt Nam U23 Việt Nam
16:00:00 14-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Pakistan U23 Pakistan
U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc
16:00:00 14-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Đông Timo U23 Đông Timo
U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan
16:00:00 14-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Bangladesh U23 Bangladesh
U23 Indonesia U23 Indonesia
19:00:00 12-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Đài Loan U23 Đài Loan
U23 Palestine U23 Palestine
16:00:00 12-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Lào U23 Lào
U23 Palestine U23 Palestine
19:00:00 10-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Đài Loan U23 Đài Loan
U23 Lào U23 Lào
16:00:00 10-08-2018 Asiad Kết thúc
U23 Hong Kong U23 Hong Kong