Archives

Những trận bóng đá của giải K League 1

Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai
17:30:00 29-03-2019 K League 1 Kết thúc
Jeju United Jeju United
Busan I'Park Busan I'Park
17:00:00 06-12-2018 K League 1 Kết thúc
Seoul Seoul
Pohang Pohang
14:00:00 25-11-2018 K League 1 Kết thúc
Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors
Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai
12:00:00 25-11-2018 K League 1 Kết thúc
Jeju United Jeju United
Gyeongnam Gyeongnam
12:00:00 25-11-2018 K League 1 Kết thúc
Suwon Bluewings Suwon Bluewings
Jeonnam Jeonnam
14:00:00 24-11-2018 K League 1 Kết thúc
Daegu Daegu
Sangju Sangmu Sangju Sangmu
12:00:00 24-11-2018 K League 1 Kết thúc
Gangwon Gangwon
Seoul Seoul
12:00:00 24-11-2018 K League 1 Kết thúc
Incheon Utd Incheon Utd
Jeju United Jeju United
14:00:00 10-11-2018 K League 1 Kết thúc
Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors
Gyeongnam Gyeongnam
14:00:00 10-11-2018 K League 1 Kết thúc
Pohang Pohang
Suwon Bluewings Suwon Bluewings
12:00:00 10-11-2018 K League 1 Kết thúc
Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai
Gangwon Gangwon
12:00:00 10-11-2018 K League 1 Kết thúc
Incheon Utd Incheon Utd
Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors
12:00:00 04-11-2018 K League 1 Kết thúc
Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai
Daegu Daegu
12:00:00 04-11-2018 K League 1 Kết thúc
Seoul Seoul
Incheon Utd Incheon Utd
14:00:00 03-11-2018 K League 1 Kết thúc
Sangju Sangmu Sangju Sangmu
Seoul Seoul
14:00:00 27-10-2018 K League 1 Kết thúc
Gangwon Gangwon
Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai
14:00:00 07-10-2018 K League 1 Kết thúc
Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors
Sangju Sangmu Sangju Sangmu
12:00:00 07-10-2018 K League 1 Kết thúc
Suwon Bluewings Suwon Bluewings
Gyeongnam Gyeongnam
12:00:00 07-10-2018 K League 1 Kết thúc
Jeju United Jeju United
Daegu Daegu
12:00:00 06-10-2018 K League 1 Kết thúc
Incheon Utd Incheon Utd
Gangwon Gangwon
12:00:00 06-10-2018 K League 1 Kết thúc
Pohang Pohang
Suwon Bluewings Suwon Bluewings
12:00:00 29-09-2018 K League 1 Kết thúc
Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai