Archives

Những trận bóng đá của Ai Cập

Nigeria Nigeria
23:00:00 26-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Ai Cập Ai Cập
Ai Cập Ai Cập
Tunisia Tunisia
Swaziland Swaziland
Ai Cập Ai Cập
Ai Cập Ai Cập
Swaziland Swaziland
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
21:00:00 25-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ai Cập Ai Cập
Nga Nga
01:00:00 20-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ai Cập Ai Cập
Ai Cập Ai Cập
19:00:00 15-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Uruguay Uruguay