Archives

Những trận bóng đá của Ảrập Xêút

Guinea Guinea
22:45:00 25-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
UAE UAE
20:45:00 21-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Lebanon Lebanon
23:00:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 08-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Triều Tiên Triều Tiên
Hàn Quốc Hàn Quốc
23:00:00 31-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Jordan Jordan
00:00:00 21-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
01:00:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Iraq Iraq
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
01:00:00 13-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
00:15:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Bolivia Bolivia
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
21:00:00 25-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ai Cập Ai Cập
Uruguay Uruguay
22:00:00 20-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Nga Nga
22:00:00 14-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút