Archives

Những trận bóng đá của Brazil

Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
02:45:00 27-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Brazil Brazil
00:00:00 24-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Panama Panama
Mỹ Mỹ
08:00:00 06-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Brazil Brazil
02:30:00 21-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Cameroon Cameroon
Brazil Brazil
03:00:00 17-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Brazil Brazil
01:00:00 17-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Argentina Argentina
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
01:00:00 13-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Brazil Brazil
07:30:00 12-09-2018 Giao hữu Kết thúc
El Salvador El Salvador
Mỹ Mỹ
06:30:00 08-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Brazil Brazil
01:00:00 07-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Bỉ Bỉ
Brazil Brazil
21:00:00 02-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Mexico Mexico
Serbia Serbia
01:00:00 28-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Brazil Brazil
Brazil Brazil
19:00:00 22-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Brazil Brazil
01:00:00 18-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Thụy Sĩ Thụy Sĩ