Archives

Những trận bóng đá của Cộng Hòa Séc

Bungary Bungary
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Kosovo Kosovo
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Bắc Ireland Bắc Ireland
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Scotland Scotland
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Hy Lạp Hy Lạp
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
Montenegro Montenegro
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Kosovo Kosovo
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Lithuania Lithuania
Cộng Hòa Moldova Cộng Hòa Moldova
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
01:45:00 11-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Montenegro Montenegro
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
01:45:00 08-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Bulgaria Bulgaria
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
02:45:00 27-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Anh Anh
02:45:00 23-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Slovakia Slovakia
Ba Lan Ba Lan
00:00:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Ukraine Ukraine
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Slovakia Slovakia
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Nga Nga
23:00:00 10-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Ukraine Ukraine