Archives

Những trận bóng đá của Cruz Azul

America America
09:05:00 10-05-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
05:00:00 05-05-2019 Liga MX Kết thúc
Morelia Morelia
Lobos BUAP Lobos BUAP
04:00:00 29-04-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
07:00:00 21-04-2019 Liga MX Kết thúc
Pumas UNAM Pumas UNAM
Cruz Azul Cruz Azul
06:06:00 07-04-2019 Liga MX Kết thúc
Queretaro Queretaro
Monterrey Monterrey
10:00:00 31-03-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Atlas Atlas
10:00:00 09-03-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
06:00:00 03-03-2019 Liga MX Kết thúc
Necaxa Necaxa
Veracruz Veracruz
10:00:00 23-02-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
06:00:00 17-02-2019 Liga MX Kết thúc
Santos Laguna Santos Laguna
Toluca Toluca
01:00:00 11-02-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Leon Leon
08:00:00 07-02-2019 Copa MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Leon Leon
08:00:00 03-02-2019 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
07:30:00 17-12-2018 Liga MX Kết thúc
America America
America America
09:30:00 14-12-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
08:00:00 09-12-2018 Liga MX Kết thúc
Monterrey Monterrey
Monterrey Monterrey
09:06:00 06-12-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
08:00:00 02-12-2018 Liga MX Kết thúc
Queretaro Queretaro
Queretaro Queretaro
08:00:00 29-11-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
06:00:00 11-11-2018 Liga MX Kết thúc
Lobos BUAP Lobos BUAP
Pumas UNAM Pumas UNAM
01:00:00 05-11-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Monterrey Monterrey
09:36:00 01-11-2018 Copa MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Queretaro Queretaro
05:00:00 21-10-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
05:00:00 07-10-2018 Liga MX Kết thúc
Monterrey Monterrey
Cruz Azul Cruz Azul
09:00:00 23-09-2018 Liga MX Kết thúc
Atlas Atlas
Cruz Azul Cruz Azul
05:00:00 02-09-2018 Liga MX Kết thúc
Veracruz Veracruz
Atlas Atlas
09:00:00 30-08-2018 Copa MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Santos Laguna Santos Laguna
06:00:00 27-08-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
07:00:00 23-08-2018 Liga MX Kết thúc
Toluca Toluca
Cruz Azul Cruz Azul
05:00:00 19-08-2018 Liga MX Kết thúc
Leon Leon
Tijuana Tijuana
08:06:00 13-08-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
07:00:00 09-08-2018 Copa MX Kết thúc
Atlas Atlas
Guadalajara Guadalajara
09:06:00 29-07-2018 Liga MX Kết thúc
Cruz Azul Cruz Azul
Cruz Azul Cruz Azul
05:00:00 22-07-2018 Liga MX Kết thúc
Puebla Puebla