Archives

Những trận bóng đá của Đan Mạch

Đan Mạch Đan Mạch
Luxembourg Luxembourg
Phần Lan Phần Lan
Đan Mạch Đan Mạch
Đan Mạch Đan Mạch
Thụy Sỹ Thụy Sỹ
Đan Mạch Đan Mạch
Bắc Ireland Bắc Ireland
Đan Mạch Đan Mạch
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
Đan Mạch Đan Mạch
Romani Romani
Đan Mạch Đan Mạch
Romani Romani
Georgia Georgia
Đan Mạch Đan Mạch
Gibraltar Gibraltar
Đan Mạch Đan Mạch
Đan Mạch Đan Mạch
01:45:00 11-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Georgia Georgia
Đan Mạch Đan Mạch
01:45:00 08-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Cộng hòa Ailen Cộng hòa Ailen
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
02:45:00 27-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Đan Mạch Đan Mạch
Kosovo Kosovo
01:00:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Đan Mạch Đan Mạch
Đan Mạch Đan Mạch
Cộng hòa Ailen Cộng hòa Ailen
Wales Wales
Đan Mạch Đan Mạch
Đan Mạch Đan Mạch
01:45:00 17-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Áo Áo
Cộng hòa Ailen Cộng hòa Ailen
Đan Mạch Đan Mạch
Đan Mạch Đan Mạch
Wales Wales
Croatia Croatia
01:00:00 02-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đan Mạch Đan Mạch
Đan Mạch Đan Mạch
21:00:00 26-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Pháp Pháp
Đan Mạch Đan Mạch
19:00:00 21-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Australia Australia
Peru Peru
23:00:00 16-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đan Mạch Đan Mạch