Archives

Những trận bóng đá của Defensa y Justicia

Racing Club Racing Club
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Union Union
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Banfield Banfield
Aldosivi Aldosivi
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Boca Juniors Boca Juniors
Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Botafogo Botafogo
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Colon Colon
Huracan Huracan
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
San Martin San Juan San Martin San Juan
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Godoy Cruz Godoy Cruz
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Estudiantes Estudiantes
Rosario Central Rosario Central
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Independiente Independiente
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
05:30:00 22-08-2018 Copa Sudamericana Kết thúc
Banfield Banfield
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Atletico Tucuman Atletico Tucuman
Argentinos Juniors Argentinos Juniors
05:10:00 06-08-2018 Copa Argentina Kết thúc
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
El Nacional El Nacional
05:30:00 01-08-2018 Copa Sudamericana Kết thúc
Defensa y Justicia Defensa y Justicia