Archives

Những trận bóng đá của Đức

Đức Đức
01:45:00 12-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Estonia Estonia
Belarus Belarus
01:45:00 09-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
02:45:00 25-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Đức Đức
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
Đức Đức
02:45:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Nga Nga
Pháp Pháp
Đức Đức
Hà Lan Hà Lan
Đức Đức
Đức Đức
01:45:00 10-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Peru Peru
Đức Đức
Pháp Pháp
Hàn Quốc Hàn Quốc
21:00:00 27-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đức Đức
Đức Đức
01:00:00 24-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Thụy Điển Thụy Điển
Đức Đức
22:00:00 17-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Mexico Mexico