Archives

Những trận bóng đá của Hàn Quốc

Uzbekistan Uzbekistan
17:00:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Australia Australia
15:50:00 17-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Panama Panama
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Hàn Quốc Hàn Quốc
21:00:00 27-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đức Đức
Hàn Quốc Hàn Quốc
22:00:00 23-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Mexico Mexico
Thụy Điển Thụy Điển
19:00:00 18-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc