Archives

Những trận bóng đá của Junior

Junior Junior
Palmeiras Palmeiras
Atletico PR Atletico PR
06:45:00 13-12-2018 Copa Sudamericana Kết thúc
Junior Junior
Junior Junior
07:45:00 06-12-2018 Copa Sudamericana Kết thúc
Atletico PR Atletico PR
Santa Fe Santa Fe
07:45:00 09-11-2018 Copa Sudamericana Kết thúc
Junior Junior
Colon Colon
05:30:00 05-10-2018 Copa Sudamericana Kết thúc
Junior Junior