Archives

Những trận bóng đá của Kosovo

Albania Albania
Kosovo Kosovo
Kosovo Kosovo
Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo
Cộng Hòa Séc Cộng Hòa Séc
Bulgaria Bulgaria
01:45:00 11-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Kosovo Kosovo
Montenegro Montenegro
01:45:00 08-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Kosovo Kosovo
Kosovo Kosovo
02:45:00 26-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Bulgaria Bulgaria
Kosovo Kosovo
01:00:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Đan Mạch Đan Mạch
Kosovo Kosovo
Azerbaijan Azerbaijan
Malta Malta
Kosovo Kosovo
Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe
Kosovo Kosovo
Kosovo Kosovo
Malta Malta
Kosovo Kosovo
Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe
Azerbaijan Azerbaijan
Kosovo Kosovo