Archives

Những trận bóng đá của Kyrgyzstan

UAE UAE
00:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
20:30:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Philippines Philippines
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
23:00:00 11-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Hàn Quốc Hàn Quốc
Trung Quốc Trung Quốc
18:00:00 07-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Palestine Palestine
17:00:00 31-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Qatar Qatar
00:00:00 26-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Jordan Jordan
21:00:00 20-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Malaysia Malaysia
19:45:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
21:00:00 10-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Syria Syria