Archives

Những trận bóng đá của Metz

Angers SCO Angers SCO
01:00:00 25-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
Metz Metz
01:00:00 18-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Monaco Monaco
Strasbourg Strasbourg
22:00:00 11-08-2019 Ligue 1 Kết thúc
Metz Metz
Monaco Monaco
03:00:00 23-01-2019 Coupe de France Kết thúc
Metz Metz