Archives

Những trận bóng đá của Mỹ

Mỹ Mỹ
Uruguay Uruguay
Mỹ Mỹ
Mexico Mexico
Mexico Mexico
08:00:00 08-07-2019 CONCACAF Gold Cup Kết thúc
Mỹ Mỹ
Jamaica Jamaica
08:30:00 04-07-2019 CONCACAF Gold Cup Kết thúc
Mỹ Mỹ
Mỹ Mỹ
07:00:00 01-07-2019 CONCACAF Gold Cup Kết thúc
Curacao Curacao
Panama Panama
08:00:00 27-06-2019 CONCACAF Gold Cup Kết thúc
Mỹ Mỹ
Mỹ Mỹ
09:00:00 19-06-2019 CONCACAF Gold Cup Kết thúc
Guyana Guyana
Mỹ Mỹ
01:00:00 10-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Venezuela Venezuela
Mỹ Mỹ
06:00:00 06-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Jamaica Jamaica
Mỹ Mỹ
06:55:00 27-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Mỹ Mỹ
07:00:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Ecuador Ecuador
Mỹ Mỹ
08:00:00 06-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil
Italia Italia
02:45:00 21-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Mỹ Mỹ
Anh Anh
03:00:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Mỹ Mỹ
Mỹ Mỹ
06:30:00 17-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Peru Peru
Mỹ Mỹ
06:30:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Colombia Colombia
Mỹ Mỹ
08:30:00 12-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Mexico Mexico
Mỹ Mỹ
06:30:00 08-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Brazil Brazil

Tóm tắt trận đấu

Mỹ vs Uruguay

2019-09-11 07:00:00

Mỹ vs Mexico

2019-09-07 07:30:00

Mexico vs Mỹ

08/07/2019

Jamaica vs Mỹ

04/07/2019

Mỹ vs Jamaica

06/06/2019

Mỹ vs Chile

27/03/2019

Italia vs Mỹ

21/11/2018

Anh vs Mỹ

16/11/2018

Mỹ vs Mexico

12/09/2018

Mỹ vs Brazil

08/09/2018