Archives

Những trận bóng đá của Na Uy

Malta Malta
Na Uy Na Uy
Na Uy Na Uy
Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe
Romani Romani
Na Uy Na Uy
Na Uy Na Uy
Hà Lan Hà Lan
Na Uy Na Uy
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
Belarus Belarus
Na Uy Na Uy
Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe
Na Uy Na Uy
Hungary Hungary
Na Uy Na Uy
Thụy Điển Thụy Điển
Na Uy Na Uy
Na Uy Na Uy
Đảo Síp Đảo Síp
Na Uy Na Uy
Malta Malta
Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe
01:45:00 11-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Na Uy Na Uy
Na Uy Na Uy
01:45:00 08-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Romania Romania
Na Uy Na Uy
02:45:00 27-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Thụy Điển Thụy Điển
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:45:00 24-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Na Uy Na Uy
Đảo Síp Đảo Síp
Na Uy Na Uy
Slovenia Slovenia
Na Uy Na Uy
Na Uy Na Uy
Bulgaria Bulgaria
Na Uy Na Uy
Slovenia Slovenia
Bulgaria Bulgaria
Na Uy Na Uy
Na Uy Na Uy
Đảo Síp Đảo Síp