Archives

Những trận bóng đá của Nhật Bản

Tajikistan Tajikistan
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
Mông Cổ Mông Cổ
Myamar Myamar
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
Paraguay Paraguay
Ecuador Ecuador
06:00:00 25-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Uruguay Uruguay
06:00:00 21-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
06:00:00 18-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Chile Chile
Nhật Bản Nhật Bản
17:00:00 09-06-2019 Giao hữu Kết thúc
El Salvador El Salvador
Nhật Bản Nhật Bản
17:30:00 05-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Trinidad và Tobago Trinidad và Tobago
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Colombia Colombia
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 01-02-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Iran Iran
21:00:00 28-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Việt Nam Việt Nam
20:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Nhật Bản Nhật Bản
20:30:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Oman Oman
20:30:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Turkmenistan Turkmenistan
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Nhật Bản Nhật Bản
17:30:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Venezuela Venezuela
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Panama Panama
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Nhật Bản Nhật Bản
17:00:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Bỉ Bỉ
01:00:00 03-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 28-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ba Lan Ba Lan
Nhật Bản Nhật Bản
22:00:00 24-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Senegal Senegal
Colombia Colombia
19:00:00 19-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản