Archives

Những trận bóng đá của Nhật Bản

Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Nhật Bản Nhật Bản
17:30:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Venezuela Venezuela
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Panama Panama
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Nhật Bản Nhật Bản
17:00:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Bỉ Bỉ
01:00:00 03-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 28-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ba Lan Ba Lan
Nhật Bản Nhật Bản
22:00:00 24-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Senegal Senegal
Colombia Colombia
19:00:00 19-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản