Archives

Những trận bóng đá của Nhật Bản

Myamar Myamar
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
Paraguay Paraguay
Ecuador Ecuador
06:00:00 25-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Uruguay Uruguay
06:00:00 21-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
06:00:00 18-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Chile Chile
Nhật Bản Nhật Bản
17:00:00 09-06-2019 Giao hữu Kết thúc
El Salvador El Salvador
Nhật Bản Nhật Bản
17:30:00 05-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Trinidad và Tobago Trinidad và Tobago
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Colombia Colombia
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 01-02-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Iran Iran
21:00:00 28-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Việt Nam Việt Nam
20:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 21-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Nhật Bản Nhật Bản
20:30:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Oman Oman
20:30:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
18:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Turkmenistan Turkmenistan
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Nhật Bản Nhật Bản
17:30:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Venezuela Venezuela
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Panama Panama
Nhật Bản Nhật Bản
17:20:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Nhật Bản Nhật Bản
17:00:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Bỉ Bỉ
01:00:00 03-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 28-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ba Lan Ba Lan
Nhật Bản Nhật Bản
22:00:00 24-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Senegal Senegal
Colombia Colombia
19:00:00 19-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản