Archives

Những trận bóng đá của Nigeria

Nigeria Nigeria
23:00:00 26-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Ai Cập Ai Cập
Nigeria Nigeria
22:00:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Uganda Uganda
Nam Phi Nam Phi
Nigeria Nigeria
Libya Libya
Nigeria Nigeria
Nigeria Nigeria
Libya Libya
Nigeria Nigeria
01:00:00 27-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Argentina Argentina
Nigeria Nigeria
22:00:00 22-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Iceland Iceland
Croatia Croatia
02:00:00 17-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nigeria Nigeria