Archives

Những trận bóng đá của Peru

Brazil Brazil
Peru Peru
Peru Peru
Ecuador Ecuador
Brazil Brazil
03:00:00 08-07-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Peru Peru
Chile Chile
07:30:00 04-07-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Peru Peru
Uruguay Uruguay
02:00:00 30-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Peru Peru
Peru Peru
02:00:00 23-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Brazil Brazil
Bolivia Bolivia
04:30:00 19-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Peru Peru
Venezuela Venezuela
02:00:00 16-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Peru Peru
Peru Peru
04:00:00 10-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Colombia Colombia
Peru Peru
08:00:00 06-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Peru Peru
07:00:00 27-03-2019 Giao hữu Kết thúc
El Salvador El Salvador
Peru Peru
07:00:00 23-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Paraguay Paraguay
Peru Peru
07:30:00 21-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Costa Rica Costa Rica
Peru Peru
08:30:00 16-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Ecuador Ecuador
Mỹ Mỹ
06:30:00 17-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Peru Peru
Peru Peru
07:30:00 13-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Chile Chile
Đức Đức
01:45:00 10-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Peru Peru
Hà Lan Hà Lan
01:45:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Peru Peru
Australia Australia
21:00:00 26-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Peru Peru
Pháp Pháp
22:00:00 21-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Peru Peru
Peru Peru
23:00:00 16-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Đan Mạch Đan Mạch