Archives

Những trận bóng đá của Qatar

Bangladesh Bangladesh
Qatar Qatar
Qatar Qatar
Ấn Độ Ấn Độ
Qatar Qatar
Afghanistan Afghanistan
Qatar Qatar
02:00:00 24-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Argentina Argentina
Colombia Colombia
04:30:00 20-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Paraguay Paraguay
02:00:00 17-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Brazil Brazil
07:30:00 06-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Qatar Qatar
Nhật Bản Nhật Bản
21:00:00 01-02-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Qatar Qatar
21:00:00 29-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
UAE UAE
Hàn Quốc Hàn Quốc
20:00:00 25-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Qatar Qatar
23:00:00 22-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iraq Iraq
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
23:00:00 17-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Triều Tiên Triều Tiên
18:00:00 13-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Qatar Qatar
Qatar Qatar
23:00:00 09-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Lebanon Lebanon
Qatar Qatar
00:00:00 01-01-2019 Giao hữu Kết thúc
Iran Iran
Qatar Qatar
19:00:00 27-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Algeria Algeria
Qatar Qatar
00:00:00 26-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Qatar Qatar
00:00:00 24-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Jordan Jordan
Qatar Qatar
01:30:00 20-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Iceland Iceland
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
01:00:00 15-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Qatar Qatar
Uzbekistan Uzbekistan
21:00:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Qatar Qatar
Qatar Qatar
22:30:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Ecuador Ecuador
Qatar Qatar
23:00:00 11-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Palestine Palestine
Qatar Qatar
23:00:00 07-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Trung Quốc Trung Quốc