Archives

Những trận bóng đá của Shan United

Persija Persija
20:30:00 15-05-2019 AFC Cup Kết thúc
Shan United Shan United
Shan United Shan United
16:00:00 01-05-2019 AFC Cup Kết thúc
Ceres Ceres
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
17:00:00 16-04-2019 AFC Cup Kết thúc
Shan United Shan United
Shan United Shan United
16:00:00 03-04-2019 AFC Cup Kết thúc
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương