Archives

Những trận bóng đá của Talleres Cordoba

Independiente Independiente
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Racing Club Racing Club
Argentinos Juniors Argentinos Juniors
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Aldosivi Aldosivi
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
San Martin Tucuman San Martin Tucuman
Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Belgrano Belgrano
Union Santa Fe Union Santa Fe
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Godoy Cruz Godoy Cruz
Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Boca Juniors Boca Juniors
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
07:10:00 01-08-2018 Copa Argentina Kết thúc
Midland Midland