Archives

Những trận bóng đá của Talleres de Cordoba

Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
River Plate River Plate
Newells Old Boys Newells Old Boys
Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
Colon Colon
Palestino Palestino
Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
Palestino Palestino
Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
Huracan Huracan
Talleres de Cordoba Talleres de Cordoba
Sao Paulo Sao Paulo