Archives

Những trận bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ

Angorra Angorra
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Iceland Iceland
Pháp Pháp
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Slovenia Slovenia
Cộng Hòa Moldova Cộng Hòa Moldova
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Angorra Angorra
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Anh Anh
Iceland Iceland
01:45:00 12-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
01:45:00 09-06-2019 Euro 2020 Kết thúc
Pháp Pháp
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
01:00:00 03-06-2019 Giao hữu Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
01:00:00 31-05-2019 Giao hữu Kết thúc
Hy Lạp Hy Lạp
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
00:00:00 26-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Moldova Moldova
Albania Albania
02:45:00 23-03-2019 Euro 2020 Kết thúc
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
00:30:00 21-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Ukraine Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển Thụy Điển
Nga Nga
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
00:30:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina
Thụy Điển Thụy Điển
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Nga Nga