Archives

Những trận bóng đá của Uruguay

Mỹ Mỹ
Uruguay Uruguay
Costa Rica Costa Rica
Uruguay Uruguay
Uruguay Uruguay
02:00:00 30-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Peru Peru
Chile Chile
06:00:00 25-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Uruguay Uruguay
Uruguay Uruguay
06:00:00 21-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Uruguay Uruguay
05:00:00 17-06-2019 Copa America 2019 Kết thúc
Ecuador Ecuador
Thái Lan Thái Lan
18:35:00 25-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Uruguay Uruguay
18:35:00 22-03-2019 Giao hữu Kết thúc
Uzbekistan Uzbekistan
Pháp Pháp
03:00:00 21-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Brazil Brazil
03:00:00 17-11-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Nhật Bản Nhật Bản
17:35:00 16-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Hàn Quốc Hàn Quốc
18:00:00 12-10-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Mexico Mexico
09:00:00 08-09-2018 Giao hữu Kết thúc
Uruguay Uruguay
Uruguay Uruguay
21:00:00 06-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Pháp Pháp
Uruguay Uruguay
01:00:00 01-07-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Uruguay Uruguay
21:00:00 25-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Nga Nga
Uruguay Uruguay
22:00:00 20-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Ảrập Xêút Ảrập Xêút
Ai Cập Ai Cập
19:00:00 15-06-2018 World Cup 2018 Kết thúc
Uruguay Uruguay