Archives

Những trận bóng đá của Việt Nam

Curacao Curacao
19:45:00 08-06-2019 King's Cup Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Thái Lan Thái Lan
19:45:00 05-06-2019 King's Cup Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam Việt Nam
20:00:00 24-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Nhật Bản Nhật Bản
Jordan Jordan
18:00:00 20-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam Việt Nam
23:00:00 16-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Yemen Yemen
Việt Nam Việt Nam
18:00:00 12-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Iran Iran
Iraq Iraq
20:30:00 08-01-2019 AFC Asian Cup 2019 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Philippines Philippines
17:00:00 31-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam Việt Nam
19:00:00 25-12-2018 Giao hữu Kết thúc
Triều Tiên Triều Tiên
Việt Nam Việt Nam
19:30:00 15-12-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Malaysia Malaysia
Malaysia Malaysia
19:45:00 11-12-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam Việt Nam
19:30:00 06-12-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Philippines Philippines
Philippines Philippines
18:30:00 02-12-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam Việt Nam
19:30:00 24-11-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Campuchia Campuchia
Myanmar Myanmar
18:30:00 20-11-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam Việt Nam
19:30:00 16-11-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Malaysia Malaysia
Lào Lào
19:30:00 08-11-2018 AFF Cup 2018 Kết thúc
Việt Nam Việt Nam