Archives

Những trận bóng đá của XSKT Cần Thơ

XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
17:00:00 08-10-2018 V-League Kết thúc
Nam Định Nam Định
Hà Nội Hà Nội
17:00:00 02-10-2018 V-League Kết thúc
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
17:00:00 23-09-2018 V-League Kết thúc
Hải Phòng Hải Phòng
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
17:00:00 19-09-2018 V-League Kết thúc
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
17:00:00 15-09-2018 V-League Kết thúc
QNK Quảng Nam QNK Quảng Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
17:00:00 09-09-2018 V-League Kết thúc
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
17:00:00 20-07-2018 V-League Kết thúc
Sài Gòn Sài Gòn
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
18:00:00 08-07-2018 V-League Kết thúc
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
17:00:00 23-06-2018 V-League Kết thúc
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ
17:00:00 16-06-2018 V-League Kết thúc
FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa