Archives

Xem video: Thụy Điển vs Thụy Sĩ

Video: Thụy Điển vs Thụy Sĩ

Video: Thụy Điển vs Thụy Sĩ

Clip diễn biến chính

Clip bàn thắng

Tóm tắt trận đấu

Thống kê

Thảo luận - Chém gió